کمیته قوانین

طرح مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات

مقدمه طرح مقرره تنظیم اعلانات تجارتی اجناس و خدمات، به تاسی از حکم ماده (۴۹) قانون حمایت از مستهلک به منظور تنظیم امور مربوط به اعلانات تجارتی اجناس و خدمات توسط ریاست توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین وزارت صنعت و تجارت تهیه شده است. طرح مذکور در جلسه‌ی مورخ ۷/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری […]

طرح ضمیمه شماره (۲) قانون اصول محاکمات تجارتی

مقدمه ضمیمه شماره (۲) قانون اصول محاکات تجارتی به تاسی از حکم ماده (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین و در جلسه اختصاصی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید قرار گرفت. این […]

طرح قانون شرکت های دولتی

مقدمه قانون شرکت های دولتی، در روشنی احکام مواد دهم، یاز دهم، سیزدهم و چهار دهم قانون اساسی افغانستان به داخل ۷ فصل و ۵۱ ماده ترتیب گردیده و به تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین حکومت وحدت ملی تحت ریاست جلالت مآب محترم قانونپوه استاد دانش معاون ریس جمهور و رئیس کمیته قوانین مورد […]

طرح قانون مشارکت عامه و خصوصی

مقدمه قانون مشارکت عامه و خصوصی قبلا به اساس فرمان تقنینی شماره۱۰۳ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۵ نافذ و در جریده رسمی شماره ۱۲۲۸ سال ۱۳۹۵ به نشر رسیده است. اما به منظور رفع نواقص قانون قبلی و اینکه طرح جدید قانون مشارکت عامه و خصوصی از جمله تعهدات افغانستان به صندوق بین المللی پول می‌باشد، ایجاب می‌نمود […]

طرح مقررۀ تعلیمات غیرحضوری

مقدمه گستردگی و تنوع اقلیمی کشور و عدم وجود مراکز تعلیمی در بسیاری از نقاط، به ویژه مناطق دوردست، اتخاذ تدابیر متفاوتی را برای توسعۀ آموزش و ارائۀ خدمات آموزشی به تمامی اتباع کشور، ایجاب می­نماید. با رشد و توسعۀ امکانات علمی و تخنیکی، این امر با روش‌های مختلفی از جمله استفاده از روش آموزش […]

طرح مقررۀ تحصیلات‌ عالی فوق لیسانس (ماستری و دکتورا)

مقدمه مقررۀ تحصیلات عالی فوق لیسانس (ماستری و دکتورا)، به تأسی از مادۀ پنجاه و هفتم قانون تحصیلات عالی ملکی، تدوین شده و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ در جلسۀ اختصاصی کمیتۀ قوانین، به ریاست معاونت دوم ریاست جمهوری جلالت‌مآب محترم استاد دانش، مطرح و به تصویب رسید. ساختار مقررۀ مزبور در چهل و یک ماده و […]

طرح قانون شرکت توسعۀ زمین

مقدمه یکی از ثروت‌های ارزشمند دولتی و ملی، اموال غیرمنقول و به ویژه زمین می باشد که توسعه و انکشاف آن، در کنار ایجاد ارزش افزوده و اشتغال، باعث تقویت زیرساختهای انکشاف پایدار در جامعه می­گردد. تعدد و تنوع سازمان­های دولتیِ مسلّط بر زمین­ها، برنامه­ریزی در این عرصه را با دشواری مواجه ساخته است. از […]

طرح قانون معادن

مقدمه طرح قانون معادن که به تأسی از حکم ماده نهم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. این قانون به تاریخ ۸/۷/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب محترم استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوی مورد بررسی قرار گرفته و تایید آن در پرنسیب حاصل شده است. ساختار رشد و […]

طرح قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه

مقدمه طرح قانون تشکیل وصلاحیت قوه قضاییه به تأسی از احکام مواد یکصد و شانزدهم و بیست و سوم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است. این قانون به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب محترم استاد دانش مورد بررسی قرار گرفته و تایید آن در پرنسیب حاصل شده […]

طرح ضمیمه شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی

مقدمه طرح ضمیمه شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی به تأسی از حکم ماده بیست و هفتم قانون اساسی وضع گردیده است. این قانون به تاریخ ۲۵/۶/۱۳۹۷ در جلسه کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب محترم استاد دانش مورد بررسی قرار گرفته و تایید آن در پرنسیب حاصل شده است. […]