کمیته قوانین

جلسه اختصاصی کمیته قوانین به مناسبت تجلیل از هفته جهانی دولتداری باز به ریاست معاون رئیس جمهور برگزار شد

جلسه اختصاصی کمیته قوانین با حضور اعضای دایمی این کمیته و مشارکت نمایندگان جامعه مدنی، رئیس و شماری از اعضای مجتمع مشارکت دولتداری باز و دیگر نهادهای مرتبط به مناسبت تجلیل از هفته دولتداری باز بعد از ظهر روز یک شنبه در قصر گلخانه برگزار گردید. استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس […]

در جلسه فوق العاده کمیته قوانین، پانزده سند تقنینی بررسی شد

در جلسه فوق العاده کمیته قوانین که قبل ازظهر روز یکشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس آن کمیته برگزار شد، بیش از ده طرح قانون و تعدیل برخی از اسناد تقنینی مورد بررسی گرفت. در جلسه امروز کمیته قوانین، طرح قانون حکومتداری الکترونیکی، طرح قانون حمایت از حقوق طفل، […]

کمیته قوانین طرح قانون شوراهای محلی را تأیید کرد

 جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.  طرح قانون شوراهای محلی، طرح مقررۀ تنظیم امور ممنوع الخروجی اشخاص، طرح تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد مقررۀ اعزام کارگران به خارج از کشور و طرح تعدیل ماده […]

کمیته قوانین سه سند تقنینی را تأیید کرد

طرح مقررۀ تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR system)، طرح مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد آن و همچنین طرح مقررۀ صحت روانی در جلسه کمیته قوانین تأیید شد. در جلسه کمیته قوانین که روز یک شنبه ۲۱ دلو ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور […]

معرفی طرح قانون رسانه های همگانی

مقدمه: طرح قانون رسانه‌های همگانی به‌تأسی از حکم ماده سی و چهارم قانون اساسی افغانستان؛ به‌منظور تنظیم امور مربوط به فعالیت رسانه‌های همگانی وضع گردیده است. این طرح در جلسه مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۷ کمیته قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت‌مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از ملاحظاتِ اصلاحی مورد […]

معرفی پالیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت

مقدمه یکی از زیرساخت‌های ضروری برای توسعۀ متوازن و پایدار در جوامع، توجه به ظرفیت‌های بشری و تضمین و تطبیق حقوق اجتماعی و حقوق بشر برای کلیۀ آحاد جامعه می­باشد. زنان به‌عنوان نیمی از پیکرۀ جامعه، نقشی بنیادین در ساختار اقتصادی و اجتماعی دارند. مطابق قوانین نافذۀ کشور، نظیر مواد ۴۰، ۴۱ و ۲۲ قانون […]

طرح قانون تنظیم امور ملکیت‌های وقفی در کمیته قوانین تأیید شد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سروردانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در جلسه کمیته قوانین طرح قانون تنظیم امور ملکیت های وقفی از جانب وزارت عدلیه ارائه شد. این طرح قانون به هدف تنظیم امور ثبت ملکیت های وقفی، فراهم نمودن زمینه […]

کمیته قوانین، طرح قانون رسانه‌های همگانی را تأیید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، طرح قانون رسانه‌های همگانی و طرح مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی بررسی شد. مطابق آجندا ابتدا، طرح قانون رسانه‌های همگانی توسط وزیر عدلیه به جلسه ارائه شد. این طرح […]

کنوانسیون حمل و نقل بین المللی خط آهن

مقدمه کنوانسیون حمل ونقل بین المللی خط آهن به تاسی از حکم فقره (۵) ماده (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تدوین گردیده و در جلسه اختصاصی مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت که بعد از […]

طرح قانون منع شکنجه همراه با ضمیمه شماره (۱)

مقدمه طرح قانون منع شکنجه ، به تاسی از حکم ماده (۱۰۰) قانون اساسی در جلسه ی اختصاصی مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ کمیته قوانین جمهوری اسلامی افغانستان به ریاست جلالت مآب استاد سرور دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بعد از ملاحظات اصلاحی مورد تایید قرار گرفت. به منظور رعایت مفاد کنوانسیون علیه شکنجه و […]