کمیته عدلی و قضایی

جلسه کمیته عدلی و قضایی برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی قبل از ظهر روز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه کمیته عدلی و قضایی، مشکلات وکلای مدافع در ریاست ۵۰۱ امنیت ملی، گزارش ریاست حقوق ولایت کابل در مورد تطبیق فیصله های قطعی و نهایی محاکم، چگونگی […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی برگزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی بعد از ظهر روز دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. گزارش هیأت مؤظف محصول فیصله‌های محاکم، هدایت مقام عالی ریاست جمهوری پیرامون طرح بهبود وضیعت توقیف‌خانه‌ها و افراد توقیف شده و رهائی آنان به ضمانت، پیشنهاد مطرح […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه برگزار شد

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه، بعد از ظهر روز سه شنبه ۴ جدی ۱۳۹۷ به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. این جلسه به بررسی بنچمارک اضافه شده در استراتژی ملی مبارزه با فساد‌اداری، قرارهای جلب و گرفتاری مظنونین، متهمین و محکومین قضایای جرایم سنگین فساد‌اداری […]

جلسۀ کمیته عدلی و قضای کابینه برگزار شد

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه بعد از ظهر روز دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد. در این جلسه، گزارش تطبیق برنامه عمل قوه قضائیه در شش ماه سال ۱۳۹۷، مشکلات استفاده از زمین‌های وقفی، گزارش وزارت عدلیه پیرامون چگونگی مؤیدات تأدیبی […]

جلسه کمیته عدلی و قضائی کابینه بر گزار شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه بعد از ظهر دو شنبه ۲۸ عقرب، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست‌جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه، گزارش وزارت امور داخله مبنی بر ایجاد قطعۀ خاص پولیس برای تنفیذ فیصله محاکم، گرازش ریاست‌عمومی امنیت ملی در مورد فراهم آوری تسهیلات لازم برای […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی دایر شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی، بعد از ظهر یکشنبه ۱۵ میزان، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد.   این جلسه به هدف بررسی مطالعات ستره محکمه پیرامون دعوای جبران خساره علیه اداره، طرح ریاست محابس درتطبیق بدیل حبس، گزارش وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین […]

جلسه کمیته عدلی و قضایی دایر شد

جلسه کمیته عدلی و قضایی، بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ سنبله، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته دایر شد. این جلسه به هدف بررسی مسودۀ طرزالعمل نظارت از تطبیق برنامه ملی محو شکنجه، بررسی طرح اصلاح ادارات حقوق و قضایای دولت و مسودۀ پلان تطبیقی پالیسی حکومتداری محلی […]

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی برگزار شد

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی کابینه حکومت وحدت ملی قبل از ظهر روز شنبه ۱۰ سنبله به ریاست استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد. در این جلسه مسودۀ مقررۀ تأمین امنیت و مصؤونیت قضات ستره محکمه، طرزالعمل چگونگی رسیدگی به قضایای مدنی و جزایی در میعاد تعیین شدۀ قانونی، […]

جلسه کمیتۀ عدلی و قضایی برگزار شد

جلسۀ کمیته عدلی و قضایی عصر شنبه ۲۴ اسد به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته برگزار شد.

معاون دوم رئیس جمهور: حق دسترسی متهم به وکیل مدافع باید در تمام نهادهای عدلی و قضایی کشور نهادینه شود

جلسه کمیته عدلی و قضایی کابینه قبل از ظهر امروز دوشنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته برگزار و روی دو موضوع عدلی وقضایی تصمیم لازم اتخاذ گردید. در جلسه امروز کمیته عدلی و قضایی، پیرامون مشکلات وکلای مدافع در ارتباط با موکلین شان به منظور رسیدگی به […]