کمیته ملی حج فرضی

جلسه کمیته حج، عمره و زیارات برگزار شد

جلسه کمیته حج، عمره و زیارات قبل از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور ورئیس آن کمیته برگزارگردید. نخست فیض محمد عثمانی وزیر ارشاد، حج و اوقاف گزارش هیأت سکن، این وزارت را در کشور سعودی به جلسه ارائه کرد که براساس آن وضعیت سکن، غذا و ترانسپورت […]

جلسه کمیته حج، عمره و زیارات برگزار شد

جلسه کمیته حج، عمره و زیارات بعد از ظهر امروز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس این کمیته به منظور بررسی روند برنامه های حج سال آینده برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی چون آغاز کارهای مقـدماتی پروسه حج، چگونگی ثبت نام متقاضیان حج، گزینش معلمین حجاج و طرزالعمل […]

جلسه کمیته حج، عمره و زیارات کابینه برگزار شد

بعد از روز دوشنبه ۲۲ عقرب ۱۳۹۶ جلسه کمیته، حج، عمره و زیارات به ریاست استاد سرور دانش معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد. معاون رئیس جمهور در ابتدای جلسه از وزارت حج، ارشاد و اوقاف و دیگر ارگان های مرتبط در برگزاری موفقانه مراسم حج فرضی در سال جاری ابراز قدردانی […]

کمیته ملی حج فرضی، طرح تعیین و تعداد ناظمین، مساعدین و اعضای بعثه را تأیید کرد

بعد از ظهر امروز۱۲ ثور ۱۳۹۶ کمیته ملی حج فرضی به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد و در خصوص موضوعات مورد نظر تصامیم لازم اتخاذ گردید. در کمیته ملی حج فرضی براساس اجندا، درمورد تعیین تعداد ناظمین، اعضای بعثه و مساعدین امور حج بحث و ارائه نظر […]

بررسی آخرین وضعیت پروسه حج فرضی در جلسه کمیته حج

بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۴ جلسه کمیته ملی حج فرضی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد و آخرین وضعیت پروسه حج مورد بررسی قرار گرفت. معاون رییس جمهور در آغاز جلسه ضمن اظهار رضایت از روند کارهای انجام یافته در مورد […]

معاون رییس جمهور: پروسه حج فرضی در سال جاری بهتر از سال های گذشته برگزار خواهد شد

صبح امروز سه شنبه ۱۲ جوزای ۱۳۹۴جلسه کمیته ملی حج فرضی تحت ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و رییس آن کمیته برگزار شد. در ابتدا معاون رییس جمهور، با اشاره به اهمیت پروسه ملی حج، اظهار داشت که در پروسه حج، یکی شروع پروسه به لحاظ انجام مراحل اداری در […]

جلسه کمیته خاص که برای انتقال حجاج ایجاد شده است برگزار شد

بعد از ظهر امروز ۳ جوزای ۱۳۹۴ جلسه کمیته ای که بر اساس حکم رییس جمهور برای انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی ایجاد شده است به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهوری اسلامی افغانستان و رییس کمیته ملی حج برگزار شد. معاون رییس جمهور در این جلسه اظهار داشت: جهت انتقال حجاج به […]

جلسه کمیته ملی حج، تحت ریاست معاون رییس جمهور برگزار شد

نخستین جلسه کمیته ملی حج فرضی در سال جاری، قبل از ظهر امروز یک شنبه ۱۶ حمل ۱۳۹۴ به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. معاون دوم رییس جمهور با اشاره به اینکه پروسه حج طی سالهای گذشته با دستاورد های ارزشمندی همراه بوده است، از استاد محمد […]

اعضای کمیته حج از پروسه حج امسال به حضور معاون رییس جمهور گزارش دادند

صبح امروز چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۳ وزیر ارشاد، حج و اوقاف و اعضای کمیته نظارت حج گزارش تفصیلی خویش ار پروسه حج سال ۱۳۹۳ به حضور استاد سرور دانش معاون ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه کردند. یوسف پشتون مشاور رییس جمهور در امور مسکن و شهرسازی طی گزارشی ضمن مثبت خواندن کلیت پروسه حج امسال […]