کمیته سواد آموزی

جلسه کمیته ملی سواد آموزی برگزار شد

جلسه کمیته ملی سواد آموزی، بعد از ظهر روز شنبه به ریاست استاد سرور دانش رئیس آن کمیته برگزار شد و دراین جلسه ضمن بررسی گزارش وزارت معارف در پیوند به فیصله های قبلی کمیته، طرح اصلاح برنامه تعلیمات بزرگ‌سالان، مدل جدید تطبیق مؤثر برنامه‌های سوادآموزی و جذب محصلان پوهنځی‌های تعلیم و تربیه و دارالمعلمین‌ها […]

کمیته ملی سواد آموزی طرح معینیت وزارت معارف برای شمولیت این نهاد در برنامه ملی میثاق شهروندی و استخدام معلمان قراردادی را تأیید کرد

جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه بعد از ظهر روز سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، گزارش کارکرد معینیت سوادآموزی وزارت معارف، طرح شمولیت آن معینیت در برنامه میثاق شهروندی و طرح استخدام معلمان قراردادی و انتقال تدریجی بست‌های معلمان رسمی سواد […]

جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه برگزار شد

جلسه کمیته ملی سواد آموزی کابینه قبل از ظهر روز شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار گردید. نخست میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف از فعالیت های آن وزارت در زمینه سواد آموزی به جلسه گزارش داد که براساس آن تفاهمنامه های همکاری بین معینیت سواد آموزی […]

سومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی برگزارشد

سومین جلسه ویژه کمیته ملی سواد آموزی، بعد از ظهر روز سه شنبه به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته، در کاخ شورای وزیران برگزار شد. این جلسه به منظور جلب حمایت جامعه مدنی، رسانه ها، جامعه فرهنگی و ورزشکاران از تطبیق طرح بسیج ملی برای مبارزه با بی […]

بیانیه استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در جلسه کمیته ملی سواد آموزی با جامعه مدنی و رسانه ها

﴿بسم الله الرحمن الرحیم﴾ سرپرست محترم وزارت معارف داکتر محمد ابراهیم شینواری، داکتر سردار محمد رحیمی معین محترم سوادآموزی وزارت معارف، معینان محترم وزارت ها و ادارات دولتی، اعضای کمیته ملی سواد آموزی، علما و استادان، منسوبین وزارت معارف، اصحاب رسانه و مسئولین و فعالین نهادهای مدنی، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشکاران، مهمانان گرامی، خانم ها و […]

بیش از ده تفاهمنامه برای کاهش بی سوادی در حضور داشت معاون رئیس جمهور امضا شد

به منظور کاهش بی سوادی در کشور، دوازده سند تفاهمنامه بین وزارت معارف و ادارات مختلف دولتی، بعد از ظهر روز چهار شنبه ۱۷ عقرب ۱۳۹۶، در حضور داشت استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوی و رئیس کمیته ملی سوادی آموزی به امضا رسید. معاون رئیس جمهور در ابتدای محفل امضای این تفاهمنامه ها […]

حمایت سکتور خصوصی از طرح بسیج ملی سواد آموزی در جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی

جلسه فوق العاده کمیته ملی سواد آموزی به منظور کسب حمایت سکتور خصوصی و سهمگیری آن در کاهش و امحای بی سوادی، روز چهارشنبه ۲۶ میزان ۱۳۹۶ با حضور اسدالله حنیف وزیر معارف، شماری از اعضای کابینه، معینان وزارت خانه ها، هیأت رهبری و منسوبین وزارت معارف، والی ولایت کابل، رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی […]

معاون رییس جمهور: سواد آموزی اساس انکشاف و پیشرفت در تمام عرصه ها است

سومین جلسه کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز یکشنبه ۱۰ جوزای ۱۳۹۴ تحت ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد که در آن مسودۀ لوایح وظایف کمیته ملی سواد آموزی، کمیته ولایتی و کمیته ولسوالی به بررسی گرفته شد. معاون رییس جمهور در ابتدای این جلسه تصریح […]

کمیته ملی سواد آموزی طرح اجباری شدن سواد آموزی را بررسی کرد

  جلسۀ کمیته ملی سواد آموزی، قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد. در آغاز این جلسه، وزارت معارف در خصوص تطبیق مصوبات قبلی کمیته گزارش داد گفت: در جلساتی که با ادارات ذیربط مبنی بر تطبیق اولویت های اساسی در راستای سواد آموزی […]

طرح ملی سواد آموزی در کمیته سواد آموزی مورد بررسی قرار گرفت

در آغاز این جلسه، استاد سرور دانش معاون رییس جمهور، تطبیق برنامه ملی سواد آموزی را از مکلفیت های قانونی حکومت افغانستان و ادارات مسؤل خوانده گفت: تطبیق این برنامه می تواند زمینۀ انکشاف و توسعه را در عرصه های مختلف بوجود آورد. معاون رییس جمهور گفت: وزارت معارف در کنار دیگر مسؤلیت های که […]