شورای عالی ستندرد

در جلسه شورای عالی ستندرد، بیست و شش ستندرد تأیید شد

جلسه شورای عالی ستندرد بعد از ظهر روز چهار شنبه ۹ عقرب ۱۳۹۷، به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس حمهور و رئیس آن شورا برگزار شده و در این جلسه در زمینه فعالیت و کارکرد اداره عالی ستندرد، کارکرد ریاست ارزیابی مطابقت لابراتوارهای ساختمانی و مترولوژی، ایجاد کمیته‌های تخنیکی، فعال‌سازی مرکز آموزشی و […]

استاد دانش: مردم در انتخابات سنگ تمام گذاشتند وصیانت از آرای مردم یک مکلفیت است

از روز جهانی استندرد با حضور و سخنرانی استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس شواری عالی استندرد، قبل از ظهر روز سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷، در کاخ شورای وزیران تجلیل شد. معاون دوم رئیس جمهور نخست برگزاری انتخابات پارلمانی کشور را یک رویداد تاریخی و سرنوشت ساز خوانده گفت که در […]