مقالات

تبصره کوتاه در مورد طرح حکومت سرپرست

به قلم استاد دانش معاون رئیس جمهور در روز های اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده ۶۱ قانون اساسی باید وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از […]

چگونگی تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۸۲

۱۴ جدی سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان را به همه هموطنان خود تبریک می گویم. تصویب این وثیقه مهم ملی در سال ۱۳۸۲ مهم ترین رویداد تاریخ معاصر افغانستان است که در حقیقت نظام نوینی را با مؤلفه های نوین و مدرن امروزی برای کشور ما به ارمغان آورد و امروز رسالت و مسئولیت همه […]

نگاهی به جایگاه و ساختار قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی

نگاهی به جایگاه و ساختار قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی

نگاهی به جایگاه و ساختار قوای سه گانه در مسوده قانون اساسی

مروری اجمالی بر تاریخ قانون اساسی در افغانستان و چگونگی تصویب آن

درآمد:شورای وزیران ۱۴-۲۱ جدی را  به عنوان هفتۀ ملی تجلیل از قانون اساسی تصویب‌کرده است. قانون اساسی موجود یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای مردم افغانستان در دوران پس از امارت طالبان است. قانون اساسی در افغانستان سابقۀ نزدیک به یک قرن دارد؛ اما آن‌چه تا کنون محقق نشده است «حکومت قانون» است و این‌که ساخت حقیقی […]

تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت نشر آنها

اشاره: این مقاله در سال ۱۳۸۶ در باره تاریخچه مختصر قوانین اساسی افغانستان و ضرورت چاپ و نشر مجموعه آنها نوشته شده و به عنوان مقدمه در کتاب (مجموعه کامل قوانین اساسی افغانستان) در خزان ۱۳۸۶ نشر شده است. قانون اساسی در تاریخ کشورها و ملت ها اهمیت خاصی دارد. زیرا قانون اساسی مجموعۀ اصول […]

ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست اسناد تقنینی کشور

در این مقاله موضوع نشر مجموعه قوانین افغانستان و ضرورت ها و فعالیت هایی که در وزارت عدلیه در این رابطه انجام شد، گزارش شده که در سال ۱۳۸۵ به عنوان مقدمه کتاب «فهرست تاریخوار جریده رسمی» (فهرست کامل چهل و سه ساله اسناد تقنینی) نشر گردیده است. ضرورت نشر مجموعه قوانین و تهیه فهرست […]

چکیده ای از دیدگاه ایت الله فیاض در باره حکومت اسلامی

چکیده‌ای از دیدگاه آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در باره:  حکومت اسلامی ترجمه: سرور دانش منبع: بیانات و توجیهات، آیت الله العظمی فیاض، عراق، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ هجری برای تعریف حکومت اسلامی باید به چند نقطه مهم اشاره کنیم: نقطه اول- دو مدل حکومت اسلامی: حکومتی که به نام حکومت اسلامی نامیده می‌شود، از […]

تصویری از: میکانیزم اِعمال حاکمیت ملی در قانون اساسی (به مناسبت هفته قانون اساسی)

حق رأی و مشارکت در انتخابات، بهترین و مهمترین ابزار برای تطبیق حکومت دموکراتیک است. قانون اساسی این حق را به بهترین وجه آن به رسمیت شناخته و به ملت صلاحیت داده است که در تمام موارد مهم مربوط به حاکمیت سیاسی، تصمیم بگیرند.  در مادهی چهارم قانون اساسی که یکی از مهمترین مواد قانون […]

چکیده ای از دیدگاه آیت الله فیاض در باره تروریسم و افراط گرایی

چکیده ای از دیدگاه آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض در باره: افراط گرایی و تروریزم ترجمه: سرور دانش منبع: بیانات و توجیهات، آیت الله العظمی فیاض، عراق، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ هجری در شرایط حاضر مهم‌تر از هر چیز، مبارزه با تروریزم و افراط‌گرایی در کشورهای اسلامی است. بر همه مسلمانان و به طور خاص […]