بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب حقوق اداری افغانستان با اضافات و ویراست جدید از سوی انتشارات دانشگاه ابن سینا از چاپ خارج شده و هم اکنون در دسترس علاقه مندان قرار دارد. این کتاب را می توانید از انتشارات ابن سینا و انتشارات امیری دریافت نمایید.

در مقدمه کوتاه چاپ دوم آمده است:

چندی پیش از طریق دوستانم در پوهنتون ابن سینا مطلع شدم که کتاب «حقوق اداری افغانستان» نایاب شده و قرار است به چاپ دوم سپرده شود. با این که از نگاه وقت، فرصت کافی در اختیار نداشتم، اما در عین حال از برادر عزیزم جناب آقای علی امیری مسئول انتشارات ابنسینا خواهش کردم که دو هفته‌ای برایم فرصت دهد تا با مروری کوتاه، بازنگری مختصر صورت گیرد. در این بازنگری، در بخشهای قبلی کتاب، برخی از اشتباهات چاپی و غیر چاپی تصحیح شد و مطالب کوتاهی نیز در برخی از موارد اضافه گردید. اما در چاپ قبلی کتاب یک موضوع بسیار اساسی در حقوق اداری به نام «مسئولیت مدنی دولت» به خاطر ناتکمیل بودن از نشر بازمانده بود که اکنون به صورت یک بخش کامل به عنوان بخش ششم افزوده شد و در مجموع میتوان گفت حجم کتاب نسبت به چاپ اول، افزون از یکصد صفحه افزایش یافته است.

بخش جدید در باره «مسئولیت مدنی دولت» یکی از مباحث بسیار مهم حقوق اداری بوده و در کشورهای دیگر، عرصه وسیعی از پژوهش، آموزش، قانونگذاری و رویه قضایی را به خود اختصاص داده است؛ اما در کشورما هنوز هم در این موضوع بنیادی حقوقی، نه از سوی حقوقدانان و نه از سوی قانونگذاران ما توجه لازم صورت نگرفته و با این که در ماده ۵۱ قانون اساسی، به این حق یعنی «حق جبران خسارت» در صورتی که شخص از اداره بدون موجب متضرر شود، بیشترین ارج نهاده شده و به عنوان یک حق اساسی افراد در کنار حقهای اساسی دیگری مانند: حق حیات، حق آزادی، حق مالکیت و… به رسمیت شناخته شده است، اما نه تنها میکانیزمهای تطبیق، گستره اجرا و شرایط تحقق آن هنوز هم مطرح نشده، بلکه از اصل این قاعده حقوقی هم درک درستی وجود ندارد و یا با ابهاماتی مواجه میباشد. از این رو در این بخش از کتاب، کوشش شده که کلیات مطالب به طور مقایسهای مطرح شود و نظریات و تئوریهای حقوقدانان و همچنین قوانین برخی از کشورها به شمول قوانین افغانستان در این رابطه ارائه گردد.

اکنون این کتاب با تجدید نظر و اضافات و با شکل جدید خود، همه و یا مهمترین مسایل و مباحث مربوط به حقوق اداری مطابق به سرفصلهای تعریف شده را به پژوهشگران، استادان و محصلان این رشته ارائه مینماید. امیدوارم این کوششی اندک، بر غنای کتابخانه حقوقی ما بیفزاید و زمینه را برای مطالعات و پژوهشهای ژرفتر فراهم نماید.

در پایان یکبار دیگر از دوستان و همکاران خود در دانشگاه ابن سینا، هم به خاطر چاپهای اول و دوم این کتاب و هم به جهت تلاشهای همهجانبهشان در عرصه گسترش دانش و پژوهش، صمیمانه تشکر میکنم.

سرور دانش

زمستان ۱۳۹۳

اشتراک گذاری