بسم الله الرحمن الرحیم
کنفرانس ژنیو در باره افغانستان که با رهبری مشترک افغانستان و سازمان ملل متحد و با شرکت جلالت‌مآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور و جلالت‌مآب رئیس اجرائیه و هیأت عالی‌رتبه همراه و با حضور هیأت هایی از ۶۱ کشور و ۳۵ نهاد بین المللی و نمایندگان جامعه مدنی، سکتور خصوصی و رسانه ها به تاریخ ۶ و ۷ قوس ۱۳۹۷ (۲۷ و ۲۸ نوامبر ۲۰۱۸) در ژنیو برگزار شد، یک موفقیت بزرگ دیگر برای دولت افغانستان بود.

در این کنفرانس، جامعه بین المللی یک بار دیگر پیشرفت ها و برنامه های حکومت وحدت ملی در راستای صلح، اصلاحات و توسعه را مورد تأیید قرار داد و حمایت کامل خود را برای تداوم حمایت ها، کمک ها و همکاری ها در دهه تحول (۲۰۱۵ – ۲۰۲۴) اعلام داشتند.

در شرایط حساس و دشوار کنونی که حکومت و مردم ما با چالش های فراوانی در عرصه های مختلف امنیتی و سیاسی و اقتصادی مواجه است، این حمایت همه جانبه، نشانه جایگاه شایسته کشور ما در جامعه بین المللی است. این موفقیت بزرگ را به جلالت‌مآب رئیس جمهور و حکومت و مردم شریف افغانستان، صمیمانه تبریک می گویم.

از همه همکارانی که در حکومت برای بهتر برگزارشدن این کنفرانس تلاش کردند و آمادگی گرفتند و مخصوصا شخص جلالت مآب رئیس‌جمهور که همچون همیشه با تدبیر و مدیریت عالی از دولت و ملت افغانستان نمایندگی کردند و طرح ها و دیدگاه های دولت را با جامعیت کامل و با منطق و ادبیات سیاسی عالی ارائه نمودند صمیمانه تشکر می کنم.
به امید موفقیت های بیشتر در همه عرصه ها.

سرور دانش
معاون دوم رئیس جمهور
۸ قوس ۱۳۹۷

اشتراک گذاری