استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که قبل از ظهر روز یک شنبه ۱۱ قوس سال جاری در محفل معرفی سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی واراضی سخنرانی می‌کرد، برگزاری «کنفرانس ژنیو در مورد افغانستان را یک موفقیت بزرگ دیگر برای دولت و مردم افغانستان خواند.»

کنفرانس ژنیو به تاریخ(۶ و ۷ قوس ۱۳۹۷) با اشتراک هیأت‌های از ۶۱ کشور و ۳۵ نهاد بین المللی، نمایندگان جامعه مدنی و سکتور خصوصی در سویس برگزار شد.

معاون رئیس جمهور «کنفرانس ژنیو» را که به رهبری مشترک افغانستان و سازمان ملل متحد و با اشتراک رئیس‌جمهور غنی و رئیس اجرائیه برگزار شد، یک رویداد مهمی خوانده گفت این کنفرانس برای دولت و مردم افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار بود.

در این کنفرانس، جامعه بین المللی یک بار دیگر پیشرفت‌ها و برنامه‌های حکومت وحدت ملی را در راستای صلح، اصلاحات و توسعه مورد تأیید قرار داد.

شرکت کنندگان این کنفرانس، حمایت کامل خود را برای تداوم حمایت‌ها، کمک‌ها و همکاری‌های همکاران بین المللی افغانستان تا سال ۲۰۲۴ اعلام داشتند.

استاد دانش گفت: «در شرایط دشوار کنونی که حکومت و مردم افغانستان با چالش‌های فراوانی در عرصه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی مواجه است، این حمایت همه جانبه نشانۀ جایگاه شایسته افغانستان در جامعه بین المللی است.»

وی این موفقیت بزرگ را به حکومت و مردم افغانستان تبریک گفته و از تلاش‌های شبانه‌روزی رئیس جمهور غنی برای آمادگی لازم در برگزاری کنفرانس ژنیو و مدیریت آن نشست، اظهار قدردانی کرد.

اشتراک گذاری