جلسه کمیته قوانین کابینه بعد از ظهر روز یک شنبه به ریاست استاد سروردانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

در جلسه کمیته قوانین طرح قانون تنظیم امور ملکیت های وقفی از جانب وزارت عدلیه ارائه شد. این طرح قانون به هدف تنظیم امور ثبت ملکیت های وقفی، فراهم نمودن زمینه برای بهره برداری مناسب از ملکیت های وقفی، مراقبت از ملکیت های وقفی و شفافیت در عواید آن ها در داخل ۷فصل و ۶۱ ماده تهیه وتنظیم شده است.

اعضای جلسه با ارائه پیشنهادهای اصلاحی خویش در خصوص این طرح، روی موضوعاتی چون مبنای طرح قانون امور ملکیت‌های وقفی، مدت کرایه دکان، سرای و منزل رهایشی وقفی و عضویت اداره سرمیاشت در شورای عالی اوقاف در ولایات، بحث کردند.

کمیته، پس از بحث و بررسی طرح قانون تنظیم امور ملکیت‌های وقفی، فیصله کرد که یک کمیته تخنیکی به ریاست وزیر عدلیه با عضویت نماینده با صلاحیت وزارت حج، ارشاد و اوقاف، وزارت شهرسازی و اراضی، ارگانهای محل و شاروالی کابل، با درج پیشنهادات اصلاحی اعضای جلسه در متن، این طرح قانون را تنظیم و جهت طی مراحل بعدی به کابینه بفرستد.

در جلسه امروز کمیته قوانین، همچنین طرح نشان دولتی امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت و طرح مدال‌های دولتی امام فخرالدین رازی، علامه محمد بن حبان بستی، علی هجویری غزنوی، مولانا یعقوب چرخی و مولانا شاه ولی الله دهلوی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح ها از جانب ریاست پالیسی و نظارت ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری در جلسه ارائه شدند.

کمیته قوانین طرح نشان دولتی امام ابو حنیفه و دیگر مدال های یاد شده را پس از بررسی همه جانبه با اکثریت آراء مورد تأیید قرار داد و به ادارات مسئول هدایت داد تا سند مذکور را جهت طی مراحل قانونی به کابینه بفرستد.

طرح مقرره حل منازعات زمین از دیگر موضوعاتی مورد بحث در جلسه امروز کمیته قوانین بود که از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کمیته قوانین ارائه شد. طرح مقرره حل منازعات زمین به هدف کاهش منازعات زمین، جلوگیری از تراکم منازعات زمین در دادگاه های افغانستان و تقویت شورای حل منازعات زمین، در ۵ فصل و ۲۹ ماده تدوین شده است.
اعضای کمیته، پس از بحث و بررسی طرح مقرره حل منازعات زمین فیصله کرد که این طرح، پس از نهایی شدن قانون حل منازعات مدنی، طی مراحل شود.

اشتراک گذاری