سومین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکره الکترونیکی بعد از ظهر روز شنبه ۲۰ عقرب ۱۳۹۶، با حضور استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، شهرزاد گل آریوبی سرپرست وزارت مخابرات، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف، مسؤلان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و مقام های ادارات ذیربط برگزار شد.
در این جلسه کمیته، مسؤلان اداره مرکزی ثبت احوال نفوس از کار کرد اداره متذکره در بخش های مختلف گزارش داده افزودند که روند تطبیق فیصله های قبلی کمیته همچنان جریان دارد.
به گفته همایون محتاط رئیس اداره مرکزی ثبت احوال نفوس، روند آموزش کارمندان تازه استخدام شده جریان داشته و آمادگی های آن اداره در بخش های دیگر نیز در حال تکمیل شدن است.
همچنین آقای آریوبی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز گزارش داد که امور تخنیکی و تکنالوژیکی مربوط به تذکره الکترونیکی در هماهنگی کامل با اداره مرکزی ثبت احوال نفوس در حال پیشرفت است.
سرپرست وزارت مخابرات ضمن اعلام آمادگی آن در پروسه توزیع تذکره الکترونی گفت که زیربناهای تخنیکی برای توزیع تذکره الکترونیکی و فضای مورد نیاز آن ایجاد شده و در هفته جاری مراحل آزمایش سیستم های مربوطه نیز اجرایی خواهد شد.
در بخشی از این جلسه، پیشنهاد اداره ثبت احوال نفوس برای به دسترس گذاشتن دفاترکاری به آن اداره مورد بحث قرار گرفته و فیصله شد که هیأتی مشتکل از نمایندگان با صلاحیت وزارت داخله، اداره مرکزی ثبت احوال نفوس به سرپرستی نماینده دفتر ریاست اجرائیه حکومت، پیشنهاد اداره مرکزی ثبت احوال نفوس را بررسی نموده و به کمیته گزارش دهند تا در این زمینه تصمیم لازم اتخاذ گردد.
ادراه مرکزی ثبت احوال نفوس در این جلسه کمیته، پیشنهاد کرد که به منظور ارائه خدمات بهتر، شفافیت و جلوگیری از فساد، خدمات تأییدی و مراحلی از توزیع تذکره کاغذی به بخش خصوصی واگذار شود که این پیشنهاد با توجه به بحثی که شد، مورد تأیید قرار گرفت.
در سومین جلسه کمیته رهبری توزیع تذکره الکترونیکی، راجع به نهایی شدن موقف دولت در قبال آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی با توجه به اینکه قانون ثبت احوال نفوس هم اکنون در مشرانوجرگه شورای ملی تحت بررسی قرار دارد، تصریح شد که به دلیل اهمیت توزیع تذکره و انتظار شهروندان از حکومت، تلاش شود که بین حکومت و شورای ملی تفاهم و هماهنگی بیشتر صورت گیرد تا مانعی برای اجرایی شدن این پروسه به وجود نیاید.
کمیته رهبری توزیع تذکره الکرونیکی، از کارکرد و تلاش های اداره مرکزی ثبت احوال نفوس و دیگر ادارات عضو کیمته تمجید کرده و بر تسریع رسیدگی به وظایف و مکلفیت های آنان تأکید کرد.

اشتراک گذاری