شماری از بزرگان و متنفذان ولایات شمال کشور، بعد از ظهر روز پنجشنبه با استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کرده و مطالبات خویش را در بخش های مختلف با وی در میان گذاشتند.

در این دیدار که حاجی محمد عبده نماینده مردم در شورای ملی و یک تن از نامزدان انتخابات پارلمانی ولایت بلخ نیز حضور داشتند، دیدار کنندگان از نقش معاون رئیس جمهور در هیأت رهبری حکومت وحدت ملی به خصوص در زمینه تأمین حاکمیت قانون و اصلاحات در عرصه های مختلف به نیکی یاد کردند.

بزرگان ولایات شمال کشور برگزاری مراسم و تجلیل از سالروز شهادت شهید وحدت ملی استاد مزاری را از سوی معاون رئیس جمهور در دو سه سال اخیر به یادماندنی خوانده و توانای‌های علمی و مدیریتی معاون رئیس جمهور را در چگونگی برخورد با مسایل کلان سیاسی یک غنیمت بزرگ عنوان کردند.

دیدار کنندگان ضمن آنکه حمایت خود و باشندگان مناطق مربوطه را از سیاست های دولت اعلام داشتند، مطالبات خویش را در موارد چون تأمین مشارکت ملی در ساختار اداره محلی ولایات شمال، دسترسی مردم به خدمات عام المنفعه و مبارزه با فساد مطرح کردند.

متقابلا استاد دانش معاون رئیس جمهور ضمن اظهار خرسندی از دیدار با بزرگان ولایات شمال و توجه آنان به موضوعات مهم ملی، به تعامل مثبت و سازنده شهروندان کشور به خصوص مردم ولایات بلخ، سمنگان، سرپل و جوزجان با حکومت مرکزی تأکید کرد.

استاد دانش همکاری مردم با دولت را در زمینه های چون تأمین امنیت، نظم سیاسی، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مهم خوانده گفت: منافع مردم باید نسبت به منافع شخصی سیاست مداران اولویت داشته باشد.

معاون رئیس جمهور تفکر شهید مزاری یک دیدگاه مطرح در زمینه وحدت ملی و همدلی بین اقوام باهم برادر افغانستان مهم خوانده افزود که دیدگاه های بلند شهید مزاری می تواند برای استحکام وحدت ووفاق بین مردم یک محور باشد و همچنین تلاش شود تا افکار شهید مزاری به یک گفتمان ملی میان همۀ اقوام بدل شود.

وی از حسن نیت بزرگان و متنفذان ولایات شمال کشور نسبت به اعلام حمایت آنان از دولت قدر دانی کرده از عزم قاطع حکومت برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده نیز خبر داد.

اشتراک گذاری