جمعی از متنفذین، نمایندگان مردم در شورای ملی و شورای ولایتی، تحصیل کردگان و جوانان ولسوالی لعل سرجنگ ولایت غور، بعد از ظهر روز دوشنبه با استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری دیدار کردند.

در این دیدار، فاطمه کوهستانی وکیل ولایت غور در مجلس نمایندگان ، سخی جاوید و محمد مهدوی نمایندگان شورای ولایتی ولایت غور نیز حضور داشتند. بزرگان ولسوالی لعل و سرجنگل مطالبات مردم آن ولسوالی را در زمینه های مختلف با معاون رئیس جمهور در میان گذاشته و بر توجه جدی حکومت در امر رسیدگی به خواسته های مردم تأکید ورزیدند.

فاطمه کوهستانی نماینده مردم غور در ولسی جرگه به نمایندگی از باشندگان ولسوالی لعل و سرجنگل ضمن اعلام حمایت مردم آن ولسوالی از تیم انتخاباتی دولت ساز، تعدیل واحد های اداری، تأمین مشارکت ملی در استخدام کارکنان خدمات ملکی در مرکز و ولایات، مبارزه با فساد اداری و توجه لازم حکومت به حاکمیت قانون در دارات محلی را به عنوان بخشی از مطالبات مردم آن ولسوالی از حکومت مرکزی عنوان کرد.

سخی جاوید و محمد مهدوی اعضای شورای ولایتی غور نیز تعدیل ولسوالی لعل و سرجنگ را به دو واحد اداری جداگانه به عنوان مطالبه اصلی مردم مناطق مربوطه برشمرده گفتند که به لحاظ جغرافیایی، میزان جمعیت و جنبه های اقتصادی و فرهنگی، ایجاب می کند که ولسوالی سرجنگل به عنوان یک واحد اداری جداگانه در ولایت غور تأسیس گردد.

استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از تلاش و زحمات دیدار کنندگان برای پیگیری مطالبات مردم ولسوالی لعل و سرجنگل اظهار قدر دانی کرد. وی هماهنگی مردم و مشارکت جمعی آنان را در زمینه تحقق مطالبات مردم یک امر حتمی و ضروری خواند.

معاون رئیس جمهور راجع به تعدیل واحدهای اداری در مناطق مختلف کشور از جمله مناطق مرکزی گفت که این مطالبه مردم کاملا برحق و بجا است و حکومت افغانستان نیز به عنوان یک برنامه اجرایی تعدیل واحد های اداری را در دستور کار خود قرار داده است.

استاد دانش در مورد تقرری ها و استخدام کارکنان خدمات ملکی نیز گفت که مشارکت ملی و حضور عادلانه اقوام مختلف کشور در ادارات دولتی یک امر حتمی است و حکومت وحدت ملی همواره سعی کرده است تا این مطالبه مردم از طریق شرکت رقابت آزاد و شفاف تأمین گردد.

معاون رئیس جمهور در خصوص دیگر مطالبات دیدار کنندگان وعده سپرد که از طریق ادارات مربوطه پیگیری خواهد کرد.

اشتراک گذاری