رئیس و اعضای انجمن اجتماعی معرفت بعد از ظهر روز یک شنبه با استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور دیدار و از تیم دولت ساز در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلام حمایت کردند.

در این دیدار ابتدا رئیس انجمن اجتماعی معرفت از کارکرد و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی این انجمن در ولایت دایکندی به معاون رئیس جمهور گزارش ارائه کرد. به گفتۀ وی، انسجام اجتماعی، فراهم سازی زمینه های اشتغال، ارتقای ظرفیت، آگاهی عامه، سهم گیری جوانان در فرایند انتخابات، حضور جوانان تحصیل کرده در انتخابات شورای ولایتی، بخشی از فعالیت ها و برنامه های این انجمن می باشند.

استاد دانش معاون دوم رئیس جمهور از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجمن اجتماعی معرفت ابراز خرسندی کرد و انگیزه و تلاش های نسل جدید و تحصیل کرده کشور را در راستای مسایل اجتماعی و پیگیری مطالبات مردم امیدوار کننده عنوان کرد.

وی تأکید کرد که در کنار نهادهای دولتی که مسئولیت اصلی خدمات رسانی به مردم را دارند، نهاد های منتخب مردم نیز مهمترین نقش و کارکرد را دارند. استاد دانش هماهنگی و انسجام مردم و نمایندگان آنان را در نهادهای منتخب مردمی یک ضرورت اساسی خواند و نسبت به آگاهی بخشی مردم در راستای مسایل جمعی و سرنوشت عمومی تأکید کرد.

معاون دوم رئیس جمهور وعده سپرد که مطالبات آنان را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد داد.

اشتراک گذاری