کتاب جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام برای سومین بار از چاپ بر آمده است. این کتاب تا کنون مورد توجه اقشار مختلف فرهنگی کشور قرار گرفته است.

اشتراک گذاری