از بیست و چهارمین سالیاد شهادت شهید وحدت‌ملی استاد عبدالعلی مزاری قبل از ظهر چهارشبنه ۲۲ حوت با حضور هیات رهبری دولت، رهبران سیاسی، سران احزاب، مقامات عالی رتبه دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی، نمایندگان دیپلماتیک برخی از کشورهای خارجی مقیم کابل و اقشار مختلف مردم در ارگ ریاست‌ جمهوری بزرگداشت به عمل آمد.

استاد سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور که در این مراسم سخنرانی می کرد گفت که مبارزات شهید مزاری برای ایجاد یک دولت مدرن ملی، بر اصل عدالت و حقوق شهروندی و صلح استوار بود.

استاد دانش از رییس‌جمهور غنی برای برگزاری سومین سالیاد شهید مزاری در ارگ ریاست‌جمهوری، اعطای لقب «شهید وحدت ملی» به وی و ارج‌گذاری ویژه آقای غنی به شخصیت‌های ملی کشور، سپاس‌گذاری کرد. وی در آغاز سخنانش بر روح همۀ شهدای مردم افغانستان به خصوص به قهرمان ملی احمدشاه مسعود، شهید صلح برهان الدین ربانی، شهید عبدالحق، شهید حاجی قدیر و شهید سید مصطفی کاظمی دورد فرستاد.

دولت مدرن ملی
استاد دانش گفت که دولت سازی اساس تفکر سیاسی شهید مزاری بود. به باور معاون رییس‌جمهور؛ عدالت و برابری، دولت شهروندمحور و انتخابات معیارهای اساسی مبارزات سیاسی شهید مزاری را شکل می‌دادند.

وی افزود: «دولت شهروندمحور بدین معنا است که ملاک همه چیز شهروند بودن و فردیت فرد است به دور از تعلق قومی، نژادی، جنسیتی، زبانی، سیاسی و اجتماعی و مانند آن. »

معاون رییس جمهور اظهار داشت: « استراتژی اصلی و شعار محوری استاد مزاری «عدالت» بود؛ عدالت فردی و عدالت اجتماعی. منطق سیاسی شهید مزاری دقیقا این بود که چرا رنگ و نژاد و قومیت و زبان افراد معیار همه چیز دانسته می شود؟ چرا مردم به گروه های فرودست و فرادست تقسیم می شوند؟ چرا برخی از زمامداران با سیاست حذف و انحصار طلبی برخورد می کنند؟»
به گفته استاد دانش، شهید مزاری مخالف قانون گریزی، غارت بیت المال، انحصار و میراثی سازی قدرت بود.

استاد دانش فرازی از سخنان شهید مزاری را از او نقل قول کرد که گفته است: «ما حقوق همه ملیت‌ها را می‌خواهیم. حقوق ملیت‌ها به معنای برابری و برادری است. اگر ملیتی حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد به معنای تجزیه طلبی نیست.»

جنگ و صلح
استاد دانش در این مراسم سرنوشت توام با جنگ افغان‌ها را تاسف بار خوانده گفت که شهید مزاری در آن زمان پیوسته برای یک صلح پایدار و جامع تلاش و مبارزه کرد.

به گفته استاد دانش، شهید مزاری سیاست حذف و برتری طلبی‌های سیاسی را عامل اصلی جنگ می‌دانست و علیه این سیاست با تمام توان مبارزه کرد.
استاد دانش در مورد گفت‌و‌گوهای جاری صلح نیز گفت: «صلح نباید به یک نوع انحصار و برتری طلبی منجر شود و نباید کسانی به این اندیشه باشند که به نام صلح به عنوان یک قدرت مسلط برسرنوشت همه مردم و اقوام کشور حاکم شوند.»

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: با این تصور که کسانی بخواهند بر سرنوشت مردم افغانستان مسلط شوند ما هرگز به یک صلح پایدار و مطمئن دست نخواهیم یافت و جنگ و خشونت به شکل دیگر ادامه خواهد یافت.

حق مردم در تعیین سرنوشت یا انتخابات
استاد دانش انتخابات و مشارکت شهروندان را اصل دیگری مبارزات شهید مزاری توصیف کرد. به‌گفته وی شهید مزاری قبل از پیروزی مجاهدین برای انتخابات آزاد و عادلانه برنامه داشت.

معاون رییس‌جمهور گفت: «در سال ۱۳۶۹ که هنوز حزب وحدت در بامیان مستقر بود، استاد مزاری طرح جامعی را به نام طرح انتخابات افغانستان ارائه کرد.»

او افزود:« ترجمه انگلیسی این طرح در همان سال به سازمان ملل متحد و به سرمنشی این سازمان «خاویر پریز دکوئیار» در نیویارک سپرده شد و ایشان از این طرح کاملا استقبال کرده بودند.»

به گفته استاد دانش، شهید مزاری به ساختار دموکراتیک احزاب سیاسی باورمند بود. وی افزود که احزاب سیاسی امروز، شکل میراثی و خانوادگی را به خود گرفته‌اند و رهبران آن‌ها به رهبران مدام‌العمر مبدل شده و این موضوع در مغایرت با افکار شهید مزاری قرار دارد.

استاد دانش تلاش‌های فرهنگی و تحقیقی بنیاد اندیشه را در راستای اهداف شهید مزاری قابل قدر توصیف کرده گفت که شعبه «مزاری شناسی»، در بنیاد اندیشه ایجاد شده است و طی سه سال گذشته ده قلم محصول علمی و فرهنگی در باره شخصیت شهید مزاری به نشر رسیده است.

استاد دانش افکار شهید مزاری در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، حقوق زنان و صلح را راه‌گشای امروز کشور تعریف کرد#

اشتراک گذاری