از بیست و چهارمین سالیاد شهید وحدت ملی شهید مزاری ۲۲ حوت در قصر سلام‌خانه ارگ ریاست جمهوری تجلیل به عمل آمد.

در این گردهمایی بزرگ که شمار زیادی از شخصیت های سیاسی، نمایندگان دیپلماتیک برخی از کشورهای خارجی مقیم کابل، استادان دانشگاه ها، زنان و جوانان حضور داشتند، رییس‌جمهور غنی، استاد سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور، داکتر عبدالله رییس اجراییه، عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس، و برخی از نمایندگان مجلس صحبت و سخنرانی کردند.

صلح، عدالت اجتماعی و انتخابات
رییس‌جمهورغنی، صلح، عدالت اجتماعی با قاعده وسیع و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را از محورهای اساسی مبارزات شهید مزاری خواند.

رییس جمهور غنی وحدت ملی را یک ضرورت امروز جامعه افغانی توصیف کرد و گفت: «شهید مزاری یک جمله مشهور دارد که می‌گوید ما وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می‌دانیم. این جمله شهید مزاری اساس پالیسی های حکومت وحدت را تشکیل می دهد».

رییس جمهور علاوه کرد که شهید مزاری بارها تاکید کرد که جنگ راه‌ حل نیست و هیچ قومی؛ هیچ قوم دیگر را حذف کرده نمی‌تواند.

رییس جمهور در مورد روند گفت‌وگوهای صلح افزود: «صلح اکنون به گفتمان مسلط ملی بدل شده است. آمادگی برای صلح از امروز شروع نشده است بلکه یک پروسه دوامدار مشورتی از طرف حکومت وحدت ملی سبب شد تا به این مرحله مهم دست یابیم».

رییس جمهور اذعان داشت که مالکیت پروسه صلح از مردم وحکومت است. صلح ما سنجیده شده و از متن مطالبات مردم است. وی افزود بزرگترین جرگه مشورتی که ممثل اراده مردم است در نهم ثور سال آینده دایر می‌گردد.

رییس جمهور انتخابات را یک روند ملی خوانده گفت که از همه مردم انتظار دارد تا برای این پروسه ملی آماده باشند. به قول رییس جمهور، تمام فرصت‌های لازم برای نظارت فراهم خواهد شد، رأی مردم ضامن مردم سالاری است.

نشر مجله عدالت و امید
رییس جمهور همچنین از نشر مجله‌های «عدالت و امید» که توسط بنیاد اندیشه منتشر می‌گردد، ابراز قدر دانی کرد و گفت:«من مجله‌های عدالت و امید را مرور کردم و دریافت‌های مفیدی کسب کردم».

رییس جمهور در سخنانش با استناد بر مجله عدالت و امید، شش محور اساسی، اصل تولید فکر، ایجاد ادبیات سیاسی جدید با استناد بر کلید واژه‌های شهید مزاری، طرح سوال‌ها، مواجهه عاقلانه و نقادانه با مسایل، دست‌یابی به دولت مدرن ملی، گفتمان وحدت ملی، سهم و مشارکت زنان را بارز ترین بخش‌های مبارزه شهید مزاری توصیف کرد.

رئیس جمهور تاکید کرد که اکنون زمان آن فرا رسیده است که بازخوانی اندیشه های شهید مزاری و سایر شهدای بزرگ کشور را به یک گفتمان ملی تبدیل کنیم. وی افزود: «از استاد دانش به عنوان رابط نسل های افغانستان به خاطر نشر افکار شهید مزاری تشکر می کنم، اکنون به کمک استاد دانش و سایر استادان دانشگاه‌ها، اندیشه عدالت طلبی شهید مزاری فراگیر شده است.

ریس جمهور افزود: «اکنون ما زمینه مساوات هر افغان با هر افغان را فراهم کرده‌ایم و برای خدمت به مردم نیت حکومت وحدت ملی ثابت شده است».

بازسازی و انکشاف متوازن
رییس جمهور گفت که شصت‌مین سفر ولایتی‌اش را انجام داده، مشکلات ولایت‌ها شناسایی شده و انکشاف ولایتی، متوازن خواهد بود. به قول وی طرح پروژه‌های ملی وجود دارد ولی به دلیل مشکلات برخی از پروژه‌ها به کندی انکشاف میابند، این کندی به زودی رفع خواهد شد.

رییس جمهور گفت:« ثروت در تمام نقاط افغانستان وجود دارد، هدف ما محرومیت زدایی است و باید دست به دست هم بدهیم».

رییس جمهور افزود که در اداره افغانستان برای خودکفایی کشور برنامه وجود دارد، آروزی ما این است که افغانستان از حالت احتیاج بیرون شود، برخلاف آنان که مصروف تخریب و ویرانگری اند.

رییس جمهور افزود:«حکومت می‌خواهد در قسمت بازسازی سهم جدی بگیرد، به اطلاع تان رسانده می‌شود که پروژه‌های دشت برچی و مناطق مرکزی سرعت بیشتر خواهند گرفت، کارهای سرک عرفانی و پروژه آبرسانی دشت برچی جدی‌تر خواهند شد».

رییس جمهور علاوه کرد که ما مصمم هستیم که زندان جغرافیایی را از بین برده، افغانستان مرکزی را به قلب متحرک افغانستان و آسیا مبدل کنیم.

نسل جوان و زنان
رییس جمهور گفت که به نسل جوان اعتماد دارد و نسل امروز هزاره نیز با نسل چند سال قبل فرق دارد. وی گفت که تحول فکری، ایجاد مراکز آموزشی، مکاتب و مراکز فرهنگی، شبکه‌های فعال مردمی نشانه‌های این تحول و جای افتخار است. به قول وی این شبکه‌ها می‌توانند به شبکه‌های وصل برای تمام مردم افغانستان بدل شود.

رییس جمهور غنی تاکید کرد که اکنون بعد از ۲۴ سال بعد از شهادت شهید مزاری یک نیاز مبرم احساس می‌شود که ما مزاری شناسی، مسعود شناسی و سایر بزرگان سیاسی را به یک گفتمان ملی بدل کنیم.

استاد دانش در محفل بیست و چهارمین سالیاد شهید وحدت ملی از رییس‌جمهور غنی برای برگزاری سومین سالیاد شهید مزاری در ارگ ریاست‌جمهوری، اعطای لقب «شهید وحدت ملی» به وی و ارج‌گذاری ویژه آقای غنی به شخصیت‌های ملی کشور، سپاس‌گذاری کرد. وی در آغاز سخنانش بر روح همۀ شهدای مردم افغانستان به خصوص به قهرمان ملی احمدشاه مسعود، شهید صلح برهان الدین ربانی، شهید عبدالحق، شهید حاجی قدیر و شهید سید مصطفی کاظمی دورد فرستاد.

استاد دانش گفت که دولت سازی اساس تفکر سیاسی شهید مزاری بود. به باور معاون رییس‌جمهور؛ عدالت و برابری، دولت شهروندمحور و انتخابات معیارهای اساسی مبارزات سیاسی شهید مزاری را شکل می‌دادند.

وی افزود: «دولت شهروندمحور بدین معنا است که ملاک همه چیز شهروند بودن و فردیت فرد است به دور از تعلق قومی، نژادی، جنسیتی، زبانی، سیاسی و اجتماعی و مانند آن».

معاون رییس جمهور اظهار داشت: « استراتژی اصلی و شعار محوری استاد مزاری «عدالت» بود؛ عدالت فردی و عدالت اجتماعی. منطق سیاسی شهید مزاری دقیقا این بود که چرا رنگ و نژاد و قومیت و زبان افراد معیار همه چیز دانسته می شود؟ چرا مردم به گروه های فرودست و فرادست تقسیم می شوند؟ چرا برخی از زمامداران با سیاست حذف و انحصار طلبی برخورد می کنند؟»

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که در محفل بزرگ داشت از بیست و چهارمین سالیاد شهادت شهید محلی سخنرانی می کرد گفت که شهید مزاری صلح را در سایه عدالت اجتماعی میخواست.

رئیس اجرایی افزود:« شهید مزاری از حقوق شهروندی صحبت می کرد، از انتخابات به حیث تمثیل کننده اراده مردم صحبت میکرد، از صلح صبحت می‌کرد، از ختم جنگ صحبت می‌کرد. امروز هم بحث صلح و ختم جنگ است».

داکتر عبدالله علاوه نمود که صلح به معنای توقف انتخابات نیست. او افزود که گفته می‌شود طالبان موافقه کرده‌اند با سایر گروه‌های تروریستی قطع رابطه می‌کنند، این خود یک خبر خوش است، اما نباید این گفته ها مانند دو دهه قبل باشد که می گفتند در افغانستان القاعده حضور ندارد.

او با جمله سوالی افزود که اگر طالبان اصرار داشته باشد که آنها انتخابات نمی‌خواهند، به نتیجه‌ای خواهیم رسید؟

داکترعبدالله در بخش دیگری از سخنانش افزود که افغانستا در این ۲۰ سال بسیار تغییر کرده، کدام خانواده وجود دارد که کسب علم و دانش را برای فرزندان خود حرام بداند و کیست که بگوید انتخابات را ما نمی‌خواهیم.

داکتر عبدالله گفت: دشمنان شهید مزاری فکر می کردند که با از بین بردن شهید مزاری، می توانند صدای عدالتخواهی او را خاموش کنند؛ اما پیروان شهید وحدت ملی همه ساله با تجلیل با شکوه از سالروز شهادت او، افکار و اندیشه های بلند شهید مزاری را برای نسل امروز و نسل های آینده کشور منتقل می کنند.

در این محفل عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه نیز در مورد شخصیت و کارنامه های شهید وحدت ملی صحبت کرد. وی گفت شهید مزاری در زمان خودش محور بزرگ وحدت تعدادی از احزاب بود و همواره تلاش می کرد تا تمامی مردم افغانستان در وحدت و همدلی باهم زندگی کند. ابراهیمی افزود: «امیدواریم بتوانیم با الهام از زندگی اندیشه این بزرگمرد تاریخ کشورمان، وحدت ملی و همدلی مردم عزیز ما را در کشور تأمین نماییم».

در این مراسم خانم شاه‌گل رضایی وکیل مردم غزنی در پارلمان نیز صحبت کرد و با اشاره به روند گفت‌وگوهای صلح گفت: «زنان افغانستان دیگر به عقب بر نخواهند گشت». وی افزود که شهید مزاری در عین اینکه وحدت ملی را در افغانستان یک اصل می دانست، خواهان حضور و مشارکت متناسب اقوام در قدرت سیاسی بود. او به انتخابات عادلانه باورمند بود و خواهان حق تعیین سرنوشت برای همه اقوام با هم برادر افغانستان بود.

همچنین سلیمه نکیبین نماینده هزاره های اسماعیلیه افغانستان از حکومت خواست که توجه بیشتری به اقلیت قومی و مذهبی اسماعیلیان افغانستان داشته باشند و گفت: «از نظر شهید مزاری اگر چنانچه هرفرد این کشور، از هر قومی به دلیل قومیت خود مورد تبعیض قرار می گرفت. او عدالت را برای همه افراد جامعه می خواست. وجود یک دولت باثبات سیاسی می تواند خواست شهید مزاری برای تحقق عدالت را محقق سازد.

محفل گرامی داشت از سالیاد شهادت شهیدوحدت ملی در ارگ ریاست جمهوری با دعائیه حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی امام جمعه غرب کابل خاتمه یافت وی اما قبل از دعای ختم جلسه از رئیس جمهور غنی به خاطر اعطای لقب شهید وحدت ملی به شهید مزاری و اعلام همکاری وی برای اعمار مصلی شهید مزاری قدر دانی کرد.

اشتراک گذاری