اخبار

در جلسۀ امروز شورای امنیت ملی برگزاری انتخابات ولایت غزنی بررسی شد

جلسۀ شورای امنیت ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در قصر دلگشای ارگ برگزار گردید. این جلسه که با ترکیب پیش بینی شده در قانون انتخابات برگزار شد، ابتدا در رابطه به انتخابات غزنی به تفصیل بحث صورت گرفت. جلسه به معاون دوم ریاست جمهوری و معاون […]

گزارش های تصویری