پشتو پشتو    English

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب حقوق اداری افغانستان با اضافات و ویراست جدید از سوی انتشارات دانشگاه ابن سینا از چاپ خارج شده و هم اکنون در دسترس علاقه مندان قرار دارد. این کتاب را می توانید از انتشارات ابن سینا و انتشارات امیری دریافت نمایید. در مقدمه کوتاه چاپ دوم آمده است: چندی پیش از طریق دوستانم در پوهنتون ابن سینا مطلع شدم که کتاب «حقوق اداری افغانستان» نایاب شده و قرار است به چاپ دوم سپرده شود. با این که از نگاه وقت، فرصت کافی در اختیار نداشتم، اما در عین حال از برادر عزیزم جناب آقای علی امیری…
متن کامل قوانین اساسی افغانستان کتاب متن کامل قوانین اساسی افغانستان که مشتمل بر ده قانون اساسی از 1301 تا 1382 است از چاپ خارج شد. این کتاب توسط انتشارات ابن سینا در بهار 1394 در 377 صفحه نشر شده و هم اکنون در اختیار علاقه مندان حقوق اساسی و قوانین اساسی کشور قرار دارد. در مقدمه این کتاب آمده است: مقدمه وضع قانون اساسي مدون و مکتوب به مفهوم امروزین آن، سابقه‌ چندان طولاني‌ ندارد. در جهان معاصر، قديمی‌ترين قانون اساسي مکتوب، قانون اساسي ايالات آمريکا در سال ١٧٧٦م و قانون اساسي ايالات فدرال آمريکا در سال ١٧٨٧م و بعد هم…
حقوق اساسی افغانستان سرور دانش ویراستاران: محمدحسین محمدی و عبدالشکور نظری طرح جلد: علی‌احمد ابراهیمی ناشر: انتشارات مؤسسه‌ی تحصیلات عالی ابن سینا
حقوق اداری افغانستان سرور دانش ویراستار: عبدالرحمان امیری طرح جلد:  علی احمد ابراهیمی ناشر: انتشارات مؤسسه‌ی تحصیلات عالی ابن سینا
مسائل طبی از نگاه فقه اسلامی مولف: آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض(دام ظله) ترجمه ی سرور دانش

عکس و فیلم